<div align="center"> <h1>Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii</h1> <h3>Strona Stowarzyszenia zrzeszajacego studentów psychologii z całej Polski.</h3> <p>psychologia pssiap stowarzyszenia psychologiczne psychologii</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://free.ngo.pl/pssiap" rel="nofollow">http://free.ngo.pl/pssiap</a></p> </div>